Druk 3d

2019-04-19

Druk 3D, jako technika druku przestrzennego, nie tylko pozwalająca na precyzyjne obrazowanie przedmiotów wraz z najmniejszymi detalami, ale także na znaczne ograniczenie kosztów, szczególnie tych ponoszonych na materiały, które w naturalnym procesie obróbki, wymagałyby liczenia się z pewnymi stratami, stanowi obecnie ogromne pole do wykorzystania. Szczególne możliwości upatruje się w druku 3D branży motoryzacyjnej i maszynowej, architektonicznej, zbrojeniowej i medycznej.


Druk 3D http://3dream.pl/druk-3d/ jest szczególnie mocno preferowany w branży motoryzacyjnej, która korzystając z jego podstawowych możliwości znacznie skróciła czasy oczekiwania na wytwarzanie części niektórych samochodów, a także samych narzędzi do ich montowania. Części w druku 3D 3D można spotkać w samochodach firmy Mustang, a narzędzia do montażu wydrukowane w 3D wykorzystuje Volvo, Volkswagen i Opel.


Druk przestrzenny umożliwia firmom branży samochodowej na obniżenie kosztów stworzenia prototypu, co oznacza usunięcie pewnych ograniczeń nakładanych na projektantów. Bardzo ważną zaletą, rzutującą na wykorzystanie druku 3D w branży motoryzacyjnej jest całościowy ciężar drukowanych przedmiotów. Firmy motoryzacyjne mogą w ten sposób ograniczać wagę części nawet do 70%,bez widocznej straty na ich wytrzymałości bądź skuteczności.

Kolejna branża, która opiera swoją działalność, w zwiększającym się zakresie, na technologii druku przestrzennego do sektor architektury. Druk 3D stał się podstawą w drukowaniu makiet, które mogą być odwzorowywane z najmniejszymi detalami, przy zachowaniu kolorów przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu kosztów.


Wykorzystanie druku 3D w architekturze nie sprowadza się tylko do drukowania makiet. W Chinach powstały już tanie, w całości stworzone na ogromnych drukarkach 3D, domy. Ponadto druk 3D wykorzystywany jest także przy budowie wieżowców. Skanska opracowała metodę maskowania miejsc, w których występują łączenia stalowych słupów, tworzących podpory dachów przy wielopiętrowych budynkach, osłonami drukowanymi metodą 3D. Maskujące elementy 3D stosowane są także w branży meblarskiej.


Podobnie jak wiele innowacyjnych technologii, także druk 3D, znajduje zastosowanie w branży zbrojeniowej. Obecnie wykorzystuje się go głównie w druku potrzebnych części i narzędzi, do których żołnierze na misjach nie mają dostępu, a których sprowadzenie może zajmować dłuższy czas. Ponadto druk 3D może dostarczyć takich przedmiotów jak broń palna czy głowice pocisków, które dzięki większej dokładności i odpowiednio zaprojektowanej geometrii, mogą uzyskiwać lepsze parametry celności.


Kolejna branża- medyczna, rozwija się również wraz z drukiem 3D. Wiele osiągnięć jakie ma druk 3D powstało w związku ze stymulacją potrzeb zgłaszanych przez medycynę. Mowa tu m.in. o skafold, który pokryty komórkami macierzystymi, leczy przerost pęcherza moczowego czy o miniaturowej nerce, która może funkcjonować w organizmie zwierzęcym. Obecnie tworzy się dość powszechnie spersonalizowane implanty, np. zębów czy kości twarzy, a także protezy i gorsety. Powstała już proteza, która odczytuje fale mózgowe i potrafi reagować na nie odpowiednimi ruchami.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018